Chrámový zbor kostola Všetkých svätých v Bojnej


   Zbor vznikol v septembri 2003 pri farskom kostole Všetkých svätých v Bojnej. Z pôvodných 13 členov sa  v r. 2009 rozšíril na 23, z ktorých je 16 žien a 7 mužov, rozdelených do 4 hlasov – során, alt, tenor, bas. Zbor sa venuje hlavne hudbe liturgickej. Pravidelne účinkuje vo farskom kostole na významné cirkevné sviatky a slávnosti. Zúčastňuje sa i na kultúrnom živote v obci. Príležitostne sa zbor venuje aj koncertnej činnosti v okolitých obciach a mestách. Účinkoval na koncertoch v Piešťanoch, v Partizánskom, v Topoľčanoch, v Tvrdomsticiach, vo Velušovciach, v Nemčiciach, v Jacovciach, v Radošine, v Bernolákove, v Kolíňanoch, v Mojzesove, v Martine a vo Veľkých Bieliciach.
V r. 2007 zbor spieval pri príležitosti otvorenia Múzeá v Bojnej.
V r. 2008  účinkoval na vernisáži pri príležitosti otvorenia výstavy „Bojná – raně středověké mocenské centrum mezi Nitrou a Moravou“ v Brne a v roku 2009 na otvorení výstavy „Bojná“ v SNM v Bratislave. V decembri v roku 2009 zbor s úspechom reprezentoval našu obec na medzinárodnom festivale adventnej a vianočnej piesne – „Vianočné impresie“ v Dome umenia v Piešťanoch.
V roku 2004 zbor nahral   CD s vianočnými piesňami a má názov „In dulci jubilo“.
Zbor každoročne v spolupráci s Farským a Obecným úradom organizuje Festival chrámových zborov pod názvom „Bojnianské zvony“, na ktorý sa pozývajú iné chrámové zbory z blízkeho i ďalekého okolia. V roku 2009 sa uskutočnil 6. ročník tohto festivalu. Celkovo sa na ňom zúčastnilo 16 zborov zo Slovenska a 1 z Maďarska.
 

Repertoár zboru:

    Je veľmi rôznorodý. Zbor spieva skladby od jednohlasných s doprovodom gitary, až po náročnejšie štvorhlasné skladby svetových autorov „a capella“. Zo zborovej tvorby má  v repertoári skladby J. L. Bellu, W. A. Mozarta, J. S. Bacha, D. Bortňanského, N. Kedrova, G. Pittoniho, L. da Viadannu, J. K. Vodňanského. a ďalších.  Zbor spieva v slovenčine, v češtine, latinčine, angličštine a staroslovienčine.

 

Kontakt

Peter Medek Milan Čerešňák
Bojná 487 Bojná 645
Tel.: 0907 491 309 Tel.: 0911 999 024
Email: peter.mk@centrum.sk